CẢNG LIÊN CHIỂU

Đà Nẵng thống nhất đề xuất đầu tư xây dựng Cảng Liên Chiểu 3.426 tỷ đồng. 21.05.2019 – Hội đồng nhân dân TP. Đà Nẵng vừa thông qua tờ trình của UBND thành phố về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu với tổng mức đầu tư phần cơ sở hạ tầng dùng chung 3.426 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.

45/48 Đại biểu HĐND Đà Nẵng (3 đại biểu vắng mặt) tham gia Kỳ họp thứ 10 (phiên bất thường) HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 bỏ phiếu đồng ý thông qua tờ trình về xuất đầu tư xây dựng Cảng Liên Chiểu 3.426 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước

Bên cạnh phần đầu tư phần cơ sở hạ tầng dùng chung, Đà Nẵng tiến hành kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng các hạng mục gồm các khu bến cảng, các bãi chứa container, kho hàng tổng hợp, khu logistics, khu dịch vụ hậu cần sau cảng, mua sắm thiết bị và hình thành khu đô thị cảng với quy mô phù hợp quy hoạch và tương ứng theo từng giai đoạn phát triển và được triển khai song song với phần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng dùng chung. Hình thức đầu tư là đấu thầu, đấu giá công khai.

Trước mắt, thành phố đề nghị ngân sách Trung ương bố trí 500 tỷ đồng từ nguồn 10% dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của cả nước để khởi công và triển khai thực hiện dự án trong giai đoạn 2019-2020. Đối với số vốn còn lại, đề nghị bố trí vốn cho dự án trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

HĐND thành phố cũng thống nhất với đề nghị tỷ lệ nguồn vốn ngân sách Trung ương chiếm 87,4% tổng nguồn vốn đầu tư dự án; ngân sách thành phố chiếm 12,6%.

Add your comment

Uy Tín Từ Chủ Đầu Tư Công Ty Cổ Phần Đô Thị FPT Đà Nẵng, Hỗ Trợ Thủ Tục Thuận Tiện Nhiều Ưu Đãi.

Hệ Thống Tiện Ích Đồng Bộ Đẳng Cấp Được Tư Vấn Thiết Kế Bởi Các Đơn Vị Quốc Tế.

Mức Giá Không Tưởng Cho Tiện Nghi Tuyệt Vời, Vị Trí Chiến Lược Tạo Nên Khu Đô Thị Vệ Tinh.