• Address: 510 Đường 29/3 – Hòa Xuân – Cẩm Lệ – Đà Nẵng.
  • Hotline: 097.3386.971 (Xưởng Hoàng).
  • Email: xuonghoangdn@gmail.com.